Wij zijn aangesloten bij het KNGF, de NVFB en de NVMT Sportparkstraat 8A  |  3781 BK Voorthuizen  |  Tel: 0342 - 470141  |  Fax: 0342 - 470262  | E-mail: praktijk@fysiotherapiezwaneveld.nl LINKS NIEUWS CONTACT DIVERSEN WIE ZIJN WIJ ? SPECIALISATIES AAN HUIS Wij zijn aangesloten bij het KNGF, de NVFB en de NVMT Screening, Intake en Onderzoek We beginnen met een screening. Bij het eerste bezoek moet een digitaal formulier ingevuld worden. Hierin staan enkele vragen over uw fysieke gesteldheid. U kunt dit formulier ook al voorafgaand aan uw eerste bezoek hier downloaden, invullen en als bijlage naar ons e-mailen. Dan volgt een uitvoerig intakegesprek. Tijdens dit gesprek gaan we diep in op uw klachten van wat wij 'het bewegingsapparaat' noemen. We willen goed zicht krijgen op uw functioneren om de oorsprong en de ernst van het probleem te achterhalen. Pijnbeleving en pijngedrag spelen een belangrijke rol. Subjectieve factoren zijn hierbij ook van belang. Goed naar u luisteren en de juiste vragen stellen, daar gaat het in deze fase om. En dat binnen een rustige en vertrouwenwekkende sfeer. Als u zich op uw gemak voelt, komt dat ook de kwaliteit van de diagnose ten goede. Bij uw eerste bezoek krijgt u ook folders van ons mee. Daarin vindt u alle relevante informatie, zodat u goed voorbereid bent.