Wij zijn aangesloten bij het KNGF, de NVFB en de NVMT Sportparkstraat 8A  |  3781 BK Voorthuizen  |  Tel: 0342 - 470141  |  Fax: 0342 - 470262  | E-mail: praktijk@fysiotherapiezwaneveld.nl LINKS NIEUWS CONTACT DIVERSEN WIE ZIJN WIJ ? SPECIALISATIES AAN HUIS Wij zijn aangesloten bij het KNGF, de NVFB en de NVMT Praktisch: Op welke wijze helpen wij u? Snel en vooral goed. We weten dat pijn en beperkingen diep ingrijpen. Vaak lijdt uw omgeving ook mee. Daarom zoekt u terecht de beste hulp. Indien nodig dan sturen we u door naar de juiste discipline. Geen wachtlijst. Onze insteek is dat u zo snel mogelijk moet worden geholpen. Wij hebben onze praktijk zo ingericht dat er niet of nauwelijks wachtlijsten zijn. Eén aanspreekpunt. U bent gebaat bij één vaste behandelaar. Een goede be- handeling heeft een vertrouwensband nodig. We hebben ook een samenwerkingsafspraak met een podo-posturaal therapeut, een orthomanueel therapeutisch arts, een verloskundige, een ergotherapeut, een oedeemtherapeut, een kinderfysiotherapeut, een sportfysiotherapeut en een fysiotherapeut in geriatrie. We zijn aangesloten bij het Gelderse Vallei ziekenhuis Netwerk voor Knie- en Heuprevalidatie na operaties. Onze praktijk doet in 2014-2015 mee met het wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van fysiotherapie bij patiënten met heup- en knie-artrose (NIVEL-onderzoek). Hiervoor kunt u zich nog aanmelden. Rechtstreeks. Voor Fysiotherapie aan huis, Fysiotherapie bij chronische aan- doeningen volgens de VWS-lijst en bij urineverlies (bekkenfysiotherapie) dient u een verwijzing van de arts te hebben. In alle andere gevallen mag u direct naar de Fysiotherapeut = Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie (DTF). Verzekeringen. Met alle zorgverzekeraars hebben wij een contract. Tarieven. Bent u voldoende aanvullend verzekerd dan wordt de factuur rechtstreeks bij de zorgverzekeraar ingediend. Bent u NIET of ONVOLDOENDE aanvullend verzekerd dan ontvangt u de factuur. De tarieven vindt u op deze pagina.